Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.02.2023 12:04 (Üye) Soru : MERHABA Bilanço esasına göre defter tutan ve servis işi ile iştigal eden bir mükellefim 2022 yılını 261.055 tl ciro ile kapatmıştır. 01.01.2023 takvim yılı itibariyle işletme defterine ( defter beyan) geçiş yapabilirmi iyi çalışmalar

Cevap : Geçebilir. VUK 177/2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanlar 2022 Yılı Yıllık gayri safi iş hasılatı: 440.000.- TL (%20) eksiği = 352.000 .-TL nın altında olanlar Bilanço esasından İşletme esasına geçebilirler.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.