Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.02.2023 15:12 (Üye) Soru : 2022 aralık ayı içerisinde kurmuş olduğumuz limited şirket için gerçek faydalanıcı bildirimini yapmayı unuttuk. Bugün itibariyle yaparsak da 22500 TL ceza ile karşılaşacağımızı söylediler. Beyanname vermemenin bile 2-3 bin TL olduğu yer de Şirket kuruluşunda çoğu bilgiyi vermemize rağmen bu bildirimin kime ne kadar faydası var ki böyle yüksek bir ceza ile karşılaşıyoruz ve ismmmo olarak buna herhangi bir itiraz da bulunduk mu?

Cevap : Odalar ,meslek mensupları mükellefler kanun iptali için dava açamaz. Kanunların Anayasaya aykırılığı nedeni ile İptal davasını ancak Siyasi Partiler açabilir. İlgili ceza uygulamasındaki değişiklik Temmuz /2022 de tarihinde yapılmış olup. Bu değişikliğe ilişkin duyuru aşağıdaki linkde bulunan yazı ile Üyelerimize bildirilmiştir. https://www.ismmmo.org.tr/dosya/3418/Mevzuat-Dosya/05072022-7417-sayili-kanun-aciklama.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.