Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.02.2023 15:41 (Üye) Soru : Sayın Danışman ; Anonim şirketlere damga vergisi defteri tasdik ettiriyoruz . Aylık olarak damga vergisi beyannamesi boş ta olsa verilmesi gerekiyor mu ? Limited şirketler için de değerlendirmenizi rica ederiz. Saygılar

Cevap : 16 ve 43 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri kapsamında sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmek zorunda olanlar(A.Ş. zorunludur.) damga vergisi defteri tutması ve bu defteri notere tasdik ettirmesi zorunludur . İşlem olmayan aylarda Boş DV beyannamesi verilmez . Ayrıca bu durum için VD ne dilekçe ile bilgide verilmez .Böyle bir zorunluluk yoktur.(Damga Vergisi 46 Sayılı Genel tebliğ) Limited şirketler için zorunluluk yok. isterler ise Sürekli mükellefiyet tesisi ettirilir. Sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükellefler; damga vergisi beyannamelerini ertesi ayın 26.. günü akşamına kadar ilgili vergi dairelerine beyan edecekler ve ödemelerini de 26. günü akşamına kadar yapacaklardır. Sürekli Yükümlülük Tesis Ettirmeyen Mükelleflerin Defter Mecburiyeti Yok
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.