Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.02.2023 12:03 (Üye) Soru : merhaba 2023 yemek bedeli istisna tutarın altında kalan nakdi yemek yardımını bordroya ekliyoruz. gv dv ssk kesintilerini etkilemiyor. ama muhsg verirken kullandığımız program sgk bildirimleri kısmında ek ödeme sütununda göstermiyor. brüte de eklemiyor. sorum şu: ssk ve gv istisna tutarı altında kalan yemek yardımı muhsg'da gösterilmeli mi? muh tarafında ödemlerin gayri safi tutarı ve ssk tarafında ek ödeme tutarı olarak gösterilmeli mi?

Cevap : İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla, yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük asgari ücretin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen oranının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı,...prime esas kazanca dahil edilmez Bu değişikliğe istinaden SGK Yönetim Kurulunca alınan 17.11.2022 tarihli ve 2022/323 sayılı Karar ile yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük brüt asgari ücretin yüzde 23,65’inin prime esas kazançtan istisna tutulmasına karar verilmiştir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.