Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.02.2023 11:51 (Üye) Soru : Merhaba, Özel maliyetler için azalan bakiye amortisman yöntemi uygulanır mı sorusuna , uygulanmaz şeklinde yanıtınız var, neden azalan bakiyeler yöntemi uygulanmayacağı ile ilgili kanun maddesi var mıdır? iyi çalışmalar, Saygılarımla,

Cevap : ÖZEL MALİYET HARCAMASI Amortismana tabi İKTİSADİ KIYMET DEĞİLİDİR. Azalan bakiyeler usuliyle amortisman AYRILAMAZ. AZALAN BAKİYELER USULİYLE AMORTİSMAN VUK Mükerrer Madde 315 Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden dileyenler, AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ DEĞERLERİNİ, azalan bakıyeler üzerinden amortisman usulü ile yok edebilirler. Bu usulün tatbikinde; 1. Her yıl, üzerinden amortisman hesaplanacak değer, evvelce ayrılmış olan amortismanlar toplamının tenzili suretiyle tesbit olunur. Enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde, üzerinden amortisman ayrılacak değer, amortismana tâbi iktisadî kıymetin düzeltilmiş değerinden daha evvel ayrılmış olan amortismanların toplamının taşınmış değerleri indirilmek suretiyle tespit edilir. 2. Bu usulde uygulanacak amortisman oranı % 50'yi geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katıdır. 3. Bu usulde amortisman süresi normal amortisman nispetlerine göre hesaplanır. Bu sürenin son yılına devreden bakıye değer, o yıl tamamen yok edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.