Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.02.2023 15:03 (Üye) Soru : VUK537 Tebliğ Uygulaması Hk. Sayın yetkili, Ltd şirkete 2022/04 de alınan binek araç 2023/01 de Geçici 32 md uygulanarak yeniden değerlemeye tabi ederek beyanını bu ay içerisinde vermek istiyoruz. Oluşan fonu 522 DV Yeniden Değer. Hs. kaydedeceğiz. Aracın satılması halinde 522 Hs. a kaydedilen tutar 257 Hs. gibi maliyete dahil ederek kapatabilir miyiz? Fona aktarılan bu tutar aracın satışı halinde oluşan kardan düşülebilir mi? Yoksa pasifte kalması veya ancak sermayeye mi aktarılabilinir? Aracın satış muhasebe kaydında 522 nin durumu ne şekilde olmalıdır. Bilgilendirmenizi arz ederim.

Cevap : ATİK SATIŞLARINDA MUHASEBE KAYDI -----------------/-------------------- 100/102/101/127 257 522 252/253/254/255 391 649 veya 679 -------------------/-----------------
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.