Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.02.2023 16:11 (Üye) Soru : merhaba, başka bir işyerinde sigortalı çalışmak basit usul şartlarından kendi işinin başında bir fiil çalışıyor olma şartını ihlal eder mi?

Cevap : GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 320) ilgili bölümü aşağıdadır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Basit Usule Tabi Olmaya İlişkin Diğer Hususlar Birden fazla ticari araçla veya birden fazla işyerinde faaliyette bulunma MADDE 7- (1) 193 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde belirtilen basit usule tabi olmanın genel şartlarından birisi de kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmaktır. İşinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartın ihlali sayılmamaktadır. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmadıklarına bakılmamaktadır. (2) Basit usule tabi mükelleflerin, sahibi veya işleticisi sıfatıyla birden fazla motorlu araçla veya birden fazla işyerinde ticari faaliyette bulunmaları, 193 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak” şartının ihlali sayılacaktır. Dolayısıyla bu şekilde faaliyette bulunan mükellefler basit usulden faydalanamayacaktır. (3) BASİT USULE TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN, BAŞKA BİR İŞ YERİNDE ÜCRETLİ OLARAK ÇALIŞMALARI, KENDİ İŞİNDE BİLFİİL ÇALIŞMA VEYA BULUNMA ŞARTININ İHLALİ OLARAK KABUL EDİLMEKTE VE BU MÜKELLEFLERİN BASİT USULDEN FAYDALANMALARI MÜMKÜN BULUNMAMAKTADIR. Ancak, işin başında bilfiil çalışmak veya bulunmak kaydıyla, basit usulde faaliyette bulunulmadığı zamanlarda ücretli olarak çalışılması (kısmi süreli çalışma veya mevsimlik işçi olarak çalışma gibi), işin başında bilfiil çalışma veya bulunma şartının ihlali sayılmayacaktır. Başka bir işyerinde ücretli olarak çalışan basit usule tabi mükelleflerin kendi işlerinde bilfiil çalışıp çalışmadıkları veya işlerinin başında bulunup bulunmadıkları hususu vergi dairelerince yoklama ile tespit edilecek ve mükellefiyet durumları bu tespite göre değerlendirilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.