Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.02.2023 16:42 (Üye) Soru : Merhaba Firmamız yıllık satışları 3 milyon altında olması sebebiyle kapasite raporu almaksızın mikro sanayici kapsamında sanayi sicil Müdürlüğünden mikro sanayici olarak sanayi sicil belgesi almıştır. Hatta bu konuda vergi dairesinden imalatçı kapsamında makine alımlarını KDV istisnası yazısı alıp makine almıştır. Biz şu anda ihraç kayıtlı Mal satışı Kapasite raporu yok. Sanayi sicil belgemiz var.

Cevap : 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği'ne göre imalatçıların sahip olması gereken usul ve esaslar şunlardır; • Sanayi Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden (üretici belgesi) herhangi birine sahip olması, • İlgili meslek odasına kayıtlı bulunması, • Üretimin yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan Sanayi Sicil Tebliğlerinde öngörülen sayıda işçi çalıştırması ve gerekli araç parkına sahip olması veya kapasite raporundaki üretim altyapısına sahip olunması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.