Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.02.2023 10:10 (Üye) Soru : 2023 Ocak ayında ücretlerin 31 gün üzerinden yapılması gerektiği söyleniyor. Bu doğrumudur? Bu konuda bilgi rica ediyorum. Kolay gelsin

Cevap : İş sözleşmesinde işçi ile maktu ücret karşılığında anlaşılmıi ise yılın her ayı 30 gün ve ücreti de maktu ücret olarak aynıdır. Aylık (maktu) ücret esasına dayalı olarak çalıştırılan işçilerin, günlük ücretlerinin belirlenmesi gerektiğinde, iş sözleşmesinde belirlenmiş olan aylık ücretleri 30'a bölünmektedir. Bu hesaplama sonucunda bulunan tutar, işçinin bir günlük ücreti olarak dikkate alınmaktadır. Maktu (aylık ücretli) ücretle çalışan işçinin iş sözleşmesine göre, ay içinde eksik gün çalışıp çalışmadığına veya ayın 28, 29, 31 gün çekip çekmediğine bakılmaksızın ücretinin 30 gün üzerinden ödenmesi söz konusudur. Dolayısıyla ay içinde çeşitli nedenlerle işçinin çalışmadığı günler dikkate alınmaksızın, ücreti tam olarak ödenmektedir. Çalışma ücreti günlük olarak belirlenen işçinin günlük ücretinin ilgili ayın kaç gün çektiğine bağlı olarak o aydaki gün sayısıyla çarpılması sonucu aylık ücreti hesaplanmaktadır. Asgari ücretle çalışan işçinin aylık ücretle değil, esasen günlük ücretle çalıştığı ve ayın, 28, 29, 30 veya 31 gün çekmesine göre alacağı aylık ücretin farklı olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.