Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.02.2023 10:38 (Üye) Soru : Asgari ücretli bir işçinin, işvereni tarafından yakacak ve yemek yardımı alması halinde brüt ücretine eklendiğini biliyoruz. sgk primlerinden ve gelir vergisinden muaf olan rakamlar dahilinde (örneğin:1000 tl yakacak yardımı) bu yardımlar bordroya yansıtılırsa, işçinin Muhsgk beyannamesinde hizmet listesinde almış olduğu ücrete eklenir mi ? Eğer ücretin dışında verilecek nakdi yardımlar vergi ve sigorta primine dahil olacak şekilde yüksek verilirse hizmet listesinde almış olduğu ücrete eklenir mi ?

Cevap : Yemek Bedeli Adı Altında Yapılan Ödemelerden Prime Esas Kazanca Dâhil Edilecek Tutarın Hesaplanması Brüt Günlük Asgari Ücret x % 23,65 = (Günlük İstisna Tutarı) Ay İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı x Günlük İstisna Tutarı = Aylık İstisna Tutarı, Ödenen Yemek Bedeli - İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Bedeli 7420 sayılı Kanununla; 9/11/2022 tarihinden geçerli olmak üzere 30/6/2023 tarihine kadar, işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere, mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 Türk Lirasını aşmayan ödemeler gelir vergisinden istisna edilmiştir. İşverenlerce elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılan ilave ödemelerin istisnaya konu edilebilmesi için hizmet erbabından elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine ilişkin fatura veya herhangi bir belge talep edilmeyecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.