Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.02.2023 13:29 (Üye) Soru : Merhaba , Eski bir çalışanımızın mesleki tecrübesine dayanarak, devamlılık arz etmeyen bir danışmanlık hizmeti alacağız. Arızi kazanç olarak işleme alacağımız bu hizmete ilişkin gider pusulası düzenleyeceğiz.Bu hizmet için stopaj oranı ve kdv hesaplanıp hesaplanmaması ile ilgili bilgi verebilir misiniz. İyi Çalışmalar

Cevap : Gelir Vergisi Kanununa göre serbest meslek kazancı elde edenlerin faaliyetlerinin arızi nitelik taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın ödemeyi yapanların tevkifat yapmakla sorumlu kişilerden olması halinde anılan Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2/b) bendi uyarınca %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacak. 2 nolu KDV Beyannamesi ile % 18 KDV hesaplanır beyan edilir ve ödenir. Ödenen bu vergi 1 nolu KDV beyannamesinden indirilir. Arızi mesleki kazanç tutarı 2023 yılı için 129.000 TL’yi aşıyorsa bu kazanç sahiplerinin yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.