Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.02.2023 13:22 (Üye) Soru : Üstadım, Merkezi istanbulda olan mükellefim, İskenderunda İnşaat taşeronu olarak faaliyet göstermektedir. Deprem dolayısıyla iş tamamen durduruldu. fakat 52 kayıtlı işçi mevcut bunların çıkışlarını yapmanın bir mahzuru var mı?

Cevap : Süresi ister belirli olsun isterse belirsiz olsun, iş sözleşmesinin derhal sona erdirilmesi gereği ortaya çıktığında bildirim süresi de beklenmeksizin hizmet ilişkisi sona erdirilebilinir. Bu haklı nedenlerden biri de işçinin işyerinde bir haftadan fazla süreyle çalışmaktan alıkoyan “zorlayıcı bir sebebin” olması durumudur. İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkması halinde iş akdini fesih eden işçinin kıdem tazminatından yararlanma olanağı bulunmakta, ihbar tazminatı ödememektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.