Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.02.2023 15:00 (Üye) Soru : merhaba yanımızda çalışan sigortalı kişinin kendisini eşini tamamlayıcı özel sağlık sigortası yaparsak bunun tutarını şirkete masraf olarak gösterebilirmiyiz?

Cevap : Şirkete masraf olarak doğrudan gider yazılmaz. Yapılan ödeme ;ayni ücret ödemesidir. Brüt maaşa eklenir. Bordro giderleştirilir. Ayrıca Bordroda GVK 63/3. maddesine göre maddede belirtilen şartlara göre Kişinin GV matrahından indirim yapılır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.