Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.02.2023 15:54 (Üye) Soru : Merhaba. Daha önceki soruda KDV tevkifatını sormak istedim. Karşı taraf ticari kazanç elde ediyor. Fatura düzenliyor. Bana fatura düzenlerken tevkifatlı mı düzenleyecek? Yani bana düzenlediği faturada "602 - Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler kapsamında 9/10 tevkifatlı mı düzenleyecek? Yoksa tevkifatsız mı olacak? İlk soru ve cevap aşağıdaki gibidir:Teşekkür ederim. 9) Merhaba. Film yapımcısı mükellefim dışarıdan (şahıs şirketi) hizmet işi alıyor. Aldığı hizmetin tanımı "hazırlanan senaryoların genel olarak kontrolü, kendi içinde bütünlük ve konu aslına uyup uymadığı... gibi kontroller yapıyor. Bu çerçevede senaryoyu bazen değiştirse de yeniden bir senaryo yazmıyor. İlgili kişiden aldığımız fatura tevkifata tabi olmalı mı? Hangi kod kapsamında değerlendirmeliyiz? Teşekkürler. İyi çalışmalar. (10.02.2023 12:02) Hangi tevkifat ? KDV mi GV mi? Bahsettiğiniz hizmeti Serbest meslek erbabı veriyor ise % 20 GV stopajı yapılır Ticari kazanç elde eden mükellef ise Fatura düzenler GV stopajı yapılmaz. Her iki mükellef in düzenlediği Belgede için KDV tevkifat olmaz.

Cevap : Bahsettiğiniz hizmet ; ETÜD, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER kapsamında değildir. KDV tevkifatı yapılmaz ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER: (Sadece Belirlenmiş kişilere yapılan hizmet) Piyasa etüt-araştırma, Ekspertiz, Plan-proje, Teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan danışmanlık, müşavirlik, denetim ve benzeri hizmetler girmektedir. Yapım işlerinden bağımsız ve ayrı olarak verilen mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler bu bölüm kapsamında değerlendirilecektir. Herhangi bir teslim ya da hizmet kapsamında veya bu teslim ya da hizmetin devamı niteliğinde verilmek ve bedeli ayrıca belirlenmek kaydıyla eğitim hizmetleri danışmanlık hizmeti kapsamında değerlendirilecektir. Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetler prensip olarak tevkifat kapsamına girmemektedir. Avukatların verdikleri danışmanlık hizmetleri ise tevkifata tabidir. Avukatlarla yapılan sözleşmede avukatlık ve danışmanlık hizmetleri birlikte yer alıyorsa, bu iki unsur ayrı ayrı ücretlendirilmediği takdirde, toplam sözleşme bedeli üzerinden tevkifat uygulanacaktır. “Uluslararası gözetim şirketleri tarafından ifa edilen gözetim hizmetleri ile araç, makine, teçhizat ve benzerlerinin kalite kontrol ve test edilmesine ilişkin hizmet alımları da tevkifata tabidir Ancak, yazılı ve görsel medya takip hizmetleri ile ilan, reklâm ve benzeri hizmetler danışmanlık ve denetim hizmetleri kapsamında değerlendirilmeyecektir. KDV Tevkifatı ile ilgili liste ve açıklamaları için aşağıdaki linkde bulunan MALİ REHBERİ inceleyiniz. https://www.ismmmo.org.tr/Yayinlar/E-Kitap/sayi-135/--2978 .
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.