Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.02.2023 13:31 (Üye) Soru : Merhaba, Personele 110 tl günlük yemek ücreti yemek kartı aracılığı ile verilmektedir. 1/1/2023 – 31/12/2023 tarihleri arasında 4/(a) kapsamında sigortalıların prime esas kazançlarından istisna tutulacak yemek bedeli tutarı;333,60 TL (günlük asgari ücret) x %23,65 = 78,90 TL (Günlük) olarak uygulanacaktır. 110 - 78,90 = günlük 31,10 TL tutar için sgk primi ödememiz gerekiyor. Biz bu ödemeyi nasıl bildireceğiz. Direk prim bildirgesine manuel olarak mı ekleyeceğiz yoksa bordroda mı göstereceğiz. Bordroda gösterirsek Hem yemek kartı faturasında hemde bordrodaki tutarı gider girmiş gibi olacağız ayrıca bordroda işçinin net ücret kısmı değişecek. Dİrek aylık hizmet prim bildirgesine manuel olarak ek kazançlarda mı göstermemiz gerekir. Teşekkürler...

Cevap : Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları; 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların; Yemek parası: 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 333,60 TL x % 23,65 =78,90 TL …tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.“ 78.90 TL üzeri prime dahil edilecektir .İstisna kapsamındaki yemek bedeli ödemeleri vergi matrahına dahil edilmeyecektir. Ayrıca, işverenler tarafından hizmet erbabına yapılan ödemelere ilişkin olarak düzenlenen kağıtlarda yer alan tutarın, istisnaya isabet eden kısmı damga vergisinden de istisnadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.