Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.02.2023 09:12 (Üye) Soru : Merhaba Limited Şirket olarak Devlet üniversitesine yaptığımız bağışı Giderleştirebilirmiyiz.Teşekkür Ederim

Cevap : Kazancınızın % 5 kadarlık kısmı için indirim matrah dan indirim yapılır. Diğer indirimler KVK Madde 10 (1) c) Genel ve özel bütçeli KAMU idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.