Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.02.2023 09:15 (Üye) Soru : Merhaba, 2023 Yılı için Muhasebe Sözleşmesinin Süreyi Uzat denildiğinde Damga vergisi Nasıl Beyan Edilecektir. (Sözleşme olarak eskisi görünmekte diğer taraftan Damga vergisi Matrahı nasıl belirlenecektir. ) ikinci Husus 2022 Yılı Feshedilip 2023 Yılı için Yeni sözleşme girildiğinde İnternet vergi Dairesindeki Aracılık Sorumluluk sözleşmesi fesholduğundan bunun Tekrar girilmesi gerekmekte midir. ?

Cevap : 2023 YILI İçin belirlenen yıllık tutar üzerinden DV hesaplanacak. (Uzatma yapılmış olsa da) GİB aracılık ve sorumluluk sözleşmesi de fesih edilir. Daha sonra yenisi yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.