Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.02.2023 10:21 (Üye) Soru : Sayın Danışman, 08.02.2023 tarihinde yayınlanan, Depremden etkilenen yerler için mücbir sebep hali ile alakalı olarak aşağıdaki sorumuzun yanıtlanmasını rica ederim. Firmamız İskenderun merkezlidir. Beyannamelerimiz Asım gündüz vergi dairesine veriliyor. İstanbul ofisimize almış olduğumuz tevkifatlı hizmetlerin tevkifatlı mı yoksa tevkifatsız mı düzenlenmesi gerekir.

Cevap : Bilindiği üzere Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 06/2/2023 ila 31/7/2023 (bu tarih dahil) tarihleri arasında mücbir sebep hali ilan edilmiştir. 26/04/2014 Tarih ve 28983 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin “Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar” başlıklı (I/C-2.1.3.1) numaralı bölümünde; “213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz.” açıklaması yer almaktadır. Buna göre; mükellefiyet kaydı, mücbir sebep halinin ilan edildiği illerde bulunanlar tarafından kısmi tevkifat kapsamındaki mal/hizmet alımlarında 06/2/2023 ila 31/7/2023 (bu tarih dahil) tarihleri arasında KDV tevkifatı yapılmayacak, bu kapsamda düzenlenen faturalar tevkifatsız düzenlenecektir. Başka bir ifadeyle, mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin kısmi tevkifata tabi alımları için bu mükellefler adına 06/2/2023 ila 31/7/2023 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında düzenlenecek faturalarda kısmi KDV tevkifatı uygulanmayacaktır. Örnek: Kahramanmaraş mükellefi olan (A) A.Ş, mükellefiyet kaydı İstanbul’da bulunan (B) A.Ş ile ürünlerinin kara yolu ile taşınması konusunda taşıma hizmet anlaşması yapmıştır. Söz konusu taşıma hizmeti doğrudan (B) A.Ş tarafından yerine getirilecektir. Bu durumda (B) A.Ş’den alınan yük taşıma hizmeti nedeniyle KDV tevkifatı yapılmayacak, (B) A.Ş. faturayı tevkifat uygulamadan kesecektir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.