Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.02.2023 18:06 (Üye) Soru : Mükellef, depremden etkilenen bölgede okul inşa edip Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlamak istemektedir. Bunun için bir müteahhit firma inşaat yapacak, diğer tedarikçi firmalardan da okul araç ve gereçleri satın alınacaktır. Mükellefin kendisi deprem bölgesinde değildir, ve faaliyet alanı inşaat değildir. Mükellefin idare ile bağış protokolü yaptıktan sonra, okulla ilgili alacağı hizmet ve inşaat işleriyle ilgili belge düzeni nasıl olmalıdır?

Cevap : Bağışlanacak okul için Belge düzeninde , muhasebe kayıtlarında özel bir kayıt olmaz. Normal TDHP kurallarına göre kayıtlar yapılır. Okul bittikten sonra M.Eğitim Bakanlığına bağışlanır Bu bağış KV matrahından indirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.