Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.02.2023 11:53 (Üye) Soru : LİMİTED ŞİRKET ORTAĞIMIZA ASGARİ ÜCRET ORANINDA HUZUR HAKKI VERİLECEKTİR,ÜCRET OLARAK TANIMLANDIĞINDAN DOLAYI GELİR VE DAMGA VERGİSİ KESİLMEYECEKTİR. 8506,80 TL NET HUZUR HAKKI VERİLECEK BORDRODAKİ GELİR VE GİDER KALEMLERİ NASIL OLMALI ? ( BRÜT ÜCRET, KESİNTİ, İSTİSNA,NET ÜCRET ŞEKLİNDE )

Cevap : 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 61’inci maddesine göre huzur hakları ücret olarak nitelendirilmekte ve stopaj yoluyla vergilendirilmektedir. SGK mevzuatına göre ise, huzur hakkı adı altında yapılan ödemelerin prime tabii olup olmadığı hususu sigortalıların statüsüne göre belirlenecek olup kişiler, huzur hakkı ödenen veya ödenecek yerde 5510 sayılı Kanunun 4-1/a maddesi kapsamında hizmet akdine bağlı olarak çalışıyorlarsa, bu kişilere yapılan huzur hakkı ödemeleri sigorta primine tabi tutulacaktır. Ancak anılan kişiler hizmet akdi ile çalışmamakta yani 4-1/b kapsamında sigortalı iseler huzur hakkı adı altında yapılan ödemelerden sigorta primi kesilmeyecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.