Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.02.2023 16:29 (Üye) Soru : Merhaba sayın danışman,Bir firma hem imalat hemde alım satım yapıyor,metal kesici takımlar ile ilgili,aynı zamanda firma dışarıdan tamir olarak olarak aldığı malı hem kendisi hemde dışarıdan yaptırıyor ve tamir bakım bedeli, işçilik v.b gibi adlarla çıkışını yapacak,sorum şu 1- firma dışarıdan tamirini, işçiliğini yaptırdığı mal için tevkifatlı fatura mı alacak 2-biz işçilik faturası kesersek tevkifatlı faturamı keseceğiz.3-dışarıdan gelen tamir faturalarını nereye kaydetmeliyim.Teşekkür ederim.

Cevap : Sorunuz dün yanıtlandı. 1- Firmanız Belirlenmiş alıcı ise size kesilen firma KDV tevkiafı yapacak 7/10 2-Belirlenmi alıcılara hizmet vermeniz halinde 7/10 oranında KDV tevkifatı yapılacak 3-720 hesaba kayıt edeceksiniz. BELİRLENMİŞ ALICI DEĞİL İSENİZ KDV TEVKİFATI YAPILMAZ. KDV TEVKİFATI YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR BELİRLENMİŞ ALICILAR : - 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, - Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, - Döner sermayeli kuruluşlar, - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, - Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, - Bankalar, - Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, - Sendikalar ve üst kuruluşları, - Vakıf üniversiteleri, - Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, - Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri, - Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), - Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, - Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar, - Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, -Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, - Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.’nde işlem gören şirketler, - Kalkınma ve yatırım ajansları
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.