Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.02.2023 11:30 (Üye) Soru : Merhaba Ocak ayında Vefat eden mukellefın mırascısı ısını devam ettırmek ıstemekte mırascı adına olum tarıhının 1 gun sonrasına vergı kaydı acıldı mırascı olen mukellefın bıraktıgı yerden mı devam edecek yanı calısan personelın hakları ve dıger unsurlar da sadece ısveren ısmımı degısıyor ?

Cevap : Kural olarak işverenin ölümü iş akdini sona erdiren bir sebep değildir. Birçok işyerinde işverenin ölümü durumunda işverenin yerine geçen mirasçıları işveren ölmeden önce çalışan işçilerle çalışmayı sürdürmektedir. Çünkü işverenin ölümü sebebiyle iş akdini feshetmeleri durumunda haklı bir fesih söz konusu olmayacaktır. İşyeri işveren tarafından mirasçılarına devredilmiş gibi iş sözleşmesi mevcudiyetini korur. Bu husus Türk Borçlar Kanunu’nun 441. maddesinde şu şekilde ifade edilmiştir “İşverenin ölümü hâlinde, yerini mirasçıları alır. İşçinin ölümü halinde hizmet akdi sona ereceğinde, İşyerinin işten çıkışı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun9 9.maddesi gereğince en geç on gün içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile kuruma bildirmesi gerekmektedir. İşten ayrılış nedeni olarak 2013-11 sayılı Sigortalılık İşlemleri Genelgesinde belirtilen 10- ‘Ölüm’ işaretlenmesi gerekmektedir. 2020/20 sayılı İşveren İşlemleri Genelgesinin 2.1.2- İşyerinin İntikali başlıklı maddesine göre; Bir işyerinin işvereni gerçek kişi ise, onun ölümü halinde reddi miras durumu yoksa, intikal hali meydana gelecektir. Bu durumda İşyeri bildirgesi, gerçek kişi olan işverenin ölümü halinde ise, mirasçılarınca, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde işyerinin işlem gördüğü Kurumun ilgili ünitesine verilecektir. Mirasın reddi halinde bu üç aylık süre içerisinde mirasın reddine ilişkin belgenin verilmesiyle işyeri bildirgesi vermeye ilişkin yükümlülük ortadan kalkacaktır. İşverenin ölümü halinde ise; 5510 sayılı Kanunun 11.maddesine göre; “işyerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, işyeri bildirgesini Kuruma vermekle yükümlüdür.” Mirası kabul veya ret süresi olan 3 aylık süre içerisinde işyeri bildirgesinin kuruma verilmesi gerekiyor. Mirası ret etmiş mirasçıların söz konusu bildirgeyi verme yükümlülüğü yoktur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.