Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.02.2023 09:32 (Üye) Soru : Sn. Danışma Birimi, merkezi İstanbul'da bulunan (yabancı tek ortaklı) bir limited şirket mükellefimiz, Yurt dışındaki (Almanya'daki) bir firmaya, yurt dışında (Almanya'daki firmanın iş yerinde) web sitesi tasarlama hizmeti verecektir. KDV Kanununun 1 ve 6 ncı maddelerine göre, yurtdışında gerçekleşen mal teslimleri ile yurt dışında ifa edilip yine yurtdışında yararlanılan hizmetler KDV'nin konusuna girmemektedir. Türkiye'de yapılmayan işlemin bedeli üzerinden KDV hesaplanması veya böyle bir işlemin Kanundaki herhangi bir istisna hükmü ile ilişkilendirilmesi söz konusu değildir. Bu sebeple firmamız faturayı GİB E-ARŞİV üzerinden Türkiye'de düzenlemiş olsa bile faturada İSTİSNA değil SATIŞ sekmesini seçip kdv hesaplamadan (sıfır) EUR cinsinden faturayı düzenleyip KDV BEYANNAMESİNDE DE BEYAN ETMEYECEĞİZ. Diye düşünüyoruz. Ancak hizmet her ne kadar yurt dışı firmasında yurt dışında verilmiş olsa bile web sitesinden Türkiye dahil olmak üzere tüm dünyada faydalanılacağından olduğundan yine de şüpheye düştük. Yine aynı olay için 7 no’lu K.V. GT ile Kurumlar Vergisi Kanununun Diğer İndirimler başlıklı 10 uncu maddesine eklenen (ğ) bendiyle; “15/6/2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleriyle ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'sinin beyan edilen kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.” Denilmiştir. Söz konusu firmamız hem hizmeti yurt dışında verdiğinden hem de sayılan mühendislik vb. işleri yapmadığından (web sitesi yapımı) % 50’lik KV İSTİSNASINDAN YARARLANAMAYACAĞIMIZI düşünmekteyiz. Yorumlarımız konusunda görüşünüzü paylaşmanızı rica ederim. Saygılarımla,

Cevap : Sorunuzda aktardığınız konulardaki düşünceleriniz ve yaptığınız veya yapacağınız işlemler doğrudur. Bize göre de % 50 indirimden yararlanılmaz. İlave edeceğimiz farklı bir görüş yok.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.