Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.02.2023 09:59 (Üye) Soru : Sayın Danışman, 2022 yılında fatura düznleme sınırı 2.000 2023 yılında fatura düznleme sınırı 4.400 dir. 01.03.2022 den itibaren de 535 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile de e-arşiv fatura kesme sınırı 2.000 olarak belirlenmiştir. Bu tebliğde 2.000 ifadesi göremedim. VUK 232. maddeye yönlendirme yapılmış gibi anlıyorum. Bu şartlarda e-arşiv fatura kesme haddi her yıl değişien normal fatura kesme hadlerine mi bağlanmış durumdadır. Bu durumda e-arşiv fatura kesme sınırı 2022 de 2000 e-arşiv fatura kesme sınırı 2023 de 4400 şeklinde mi anlamamız gerekiyor. Konuya ilişkin değerli görüşlerinizi bekler, şimdiden tşekkür ederim.

Cevap : KAĞIT FATURA DÜZENLEME SINIRI: 2023 için Vergi mükellefi olmayanlara (nihai tüketici için ) yapılan satışlar için 5.000 TL nın altındaki satışlara kağıt fatura düzenlenir. Vergi mükellefi olanlara ise 4.400 TL nın altındaki satışlar için Kağıt fatura düzenlenebilir. (4.400 TL fatura düzenlen sınırındaki rakamdır)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.