Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.02.2023 10:04 (Üye) Soru : Sayın danışman,gerçek usulde vergiye tabi, ticari kazanç sahibi mükellef,seyahat sağlık sigortası poliçesini, yılıık gelir vergisi beyannamesinde indirime tabi tutabilir mi? Teşekkürler.

Cevap : Sağlık sigortası poliçesi için indirim kullanılır. Seyahat poliçesi GVK 89/1. da tanımlanmamıştır. Kapsamda olanlar: Hayat , ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik , analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.