Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.02.2023 11:09 (Üye) Soru : Gebzede yer alan demir çelik işi ile uğraşan firma Mücbir sebep ilan edilen Hatay/İskenderun da faaliyet gösteren Demirçelik firmasından Demir Çelik ürünü mal alımı yapacaktır. Bu durumda iskenderunda yer alan firma satışı yaptığı demirçelik ürünleri için kısmı tevkifat uygulaması gerekirmi? Saygılarımla

Cevap : KDV Genel Uygulama Tebliğine göre 213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebep nedeniyle beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki ALIMLARINDA tevkifat uygulanmaz. Şu kadar ki, işleme taraf satıcı mükellefin de mücbir sebep kapsamında bulunması halinde, söz konusu alımlarda genel hükümler çerçevesinde tevkifat uygulamasına devam olunur. Buna göre mükellefiyet kaydı, mücbir sebep halinin ilan edildiği illerde bulunanlar tarafından kısmi tevkifat kapsamındaki mal/hizmet ALIMLARINDA 6/2/2023 ila 31/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında KDV tevkifatı yapılmayacak, diğer illerdeki işletmeler tarafından bu kapsamda düzenlenen faturalar tevkifatsız düzenlenecektir. SATICININ MÜKELLEFİYET KAYDI DA BU İLLERDE (İSKENDERUN/HATAY) İSE ; KISMİ KDV TEVKİFATI UYGULANACAKTIR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.