Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.02.2023 09:29 (Üye) Soru : Değerli Üstadım, veraset yoluyla babalarından kendilerine intikal edene anonim şirkette yine babalarının ayni sermaye olarak koyduğu binayı şirketin tasfiyesi esnasında hisseleri oranında üzerlerine tescil ettirmeleri satış sayılır mı ? Yoksa konulan sermayenin tasfiye sebebiyle ortaklara geri verilmesi şeklinde mi düşünülmelidir ? saygılarımla.

Cevap : Ayni sermaye olarak G.Menkulün sermaye ye ilave edilmesi sermaye oluşumudur. ile Veraseten intikal eden G. Menkul değil ; HİSSE dir ve VİV tabidir. Şirket Tüzel kişiliğinin Aktifinde bulunan Menkulün satılmasından elde edilen kazanç KV tabidir. Satışın ortaklara satılması ile 3. kişilere satışının farkı yoktur. Tasfiye karı ortaklara dağıtılması ise GV stopajına tabidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.