Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.02.2023 09:38 (Üye) Soru : Sayın Danışman, İnşaat faaliyetlerindeki KDV oranları ,sizin de malumunuz,büyük bir kafa karışıklığına neden oluyor. 50 yıllık meslek mensubu olarak bizim ve pekçok arkadaşımızın da tereddüt ettiği şu iki soruya çok net cevap verirmisiniz; 1-) 1/4/022 tarihinden sonra ruhsat alan ve 6306 sayılı kentsel dönüşüm kapsamında,Kat karşılığı veya kendi arsası üzerine inşaat yapıp daire satan (burayı özellikle paranteze alıyorum,TAPUDA SATIŞ YAPAN) inşaatçıların ,150 m2 altı ve üstü KDV oranı nedir? 2-) Yukarıda belirttiğim inşaatçı (yap-satçı) dışında, Yine 6306 kapsamında, üzerinde hiç arsa hissesi olmadan sadece müteahhitlik işi yapan(sözleşme gereği kentsel dönüşüm kapsamında) eski binayı yıkıp yeni bina yapan ve bunu arsa sahiplerine teslim eden inşaat müteahhiti faturasını % kaç KDV ile kesecektir. Saygılar.....

Cevap : Bu konu ile ilgi olarak KDV oranlarının değişikliğinde Web sayfamıza açıklama yapılmıştır yapılan açıklama aşağıdaki linkdedir. 1)-KONUT, ARSA, ARAZİ VE İŞ YERİ TESLİMLERİNDE UYGULANACAK KDV ORANLARI : a)- 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında (KENTSEL DÖNÜŞÜM) rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için KDV oranı % 1 olarak uygulanacaktır. Aşan kısım için ise; %18 KDV oranı uygulanacaktır. b)- Belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için KDV oranı % 1 olarak uygulanacaktır .Aşan kısım için ise; %18 KDV oranı uygulanacaktır. c)- Yukarıdaki kapsama girmeyen konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için %8 KDV oranı, aşan kısım için ise; %18 KDV oranı uygulanacaktır. d)- Arsa ve arazi teslimleri için KDV oranı % 8 olarak uygulanacaktır. e)-İş yeri teslimlerin metrekaresi ne olursa olsun eskiden olduğu gibi % 18 oranında KDV hesaplanır. NOT: 29/03/2022 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5359 Sayılı CUMHURBAŞKANI Kararının 1. Maddesi ile 24/12/2007 Tarih ve 2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlükte olan “ Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararının 1. Maddesinin (6) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır Yürürlülükten kaldırılan fıkra; Konut teslimlerindeki hesaplama sistemlerini içermekteydi (Büyükşehir & Arsa metre kare değeri & İnşaat cinsi & Yapı ruhsat tarihi ) Bu sistem yürürlükten kaldırılmış olup , yeni sistem yukarıdaki gibi olacaktır 2-Uygulanacak oran % 18 dir. https://www.ismmmo.org.tr/dosya/3211/Mevzuat-Dosya/30032022-yeni-kdv-oranlari-aciklama.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.