Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.02.2023 10:03 (Üye) Soru : Şirketimiz beyanname gönderimlerini SMMM ile sözleşme yaparak SMMM araclılığyla göndermektedir. Firma 1003b kapsamında muhtasar beyannameyi kendi şifresi ile göndermek istiyor. Vergi dairesine şifre alımı için form ile müracaat yaptıklarında vergi dairesi şirketin kendi adına e-beyanname gödnerim şifresi almadığı için 1003b kapsamında şifre vermeyeceğini söylüyor. Uygulamada yaptıklarını biliyoruz. Konu ile ilgili yardım ve görüşlerinizi rica ederim.

Cevap : Vergi Dairesinin görüşü ve uygulaması doğrudur. Konu ile ilgili olarak GİB tarafından aşağıdaki linkde bulunan MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU nda açıklanmıştır. https://ebeyanname.gib.gov.tr/muphb2.pdf " 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin “IV - Beyannamelerini Kendileri Gönderebilecek Mükellefler” bölümündeki şartları taşıyan mükellefler/işverenler, diledikleri takdirde, ikinci bir şifre alarak sadece ücret ödemeleri üzerinden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını “1003B” kodlu “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintileri ile sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine yönelik)” ile elektronik ortamda gönderebileceklerdir. "
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.