Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.02.2023 11:48 (Üye) Soru : 14/02/2023 tarihli ve 32104 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6791 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan, tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden yapılması gereken %15 tevkifat oranının %0 olarak belirlenmesine ilişkin Karar yürürlüğe konulmuştur. Buna göre Sermaye şirketlerinde ( LTD. veya A.Ş. ) Kar dağıtımı yapıldığında stopaj oranı %0 olarak mı dikkate alınır. Bilgi verilmesini rica ederim. Teşekkürler.

Cevap : Karardaki Konu sadece Tam mükellef sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında KENDİ HİSSE SENETLERİNİ VEYA ORTAKLIK PAYLARINI İKTİSAP ETMELERİ DURUMUNDA, dağıtılmış kar payı sayılan bu tutarlar üzerinden uygulanan stopaj oranı %15’ten %0’a indirilmiştir. Yukarıdaki tanım dışındaki Sermaye şirketlerinde ( LTD. veya A.Ş. ) Kar dağıtımı yapıldığında stopaj oranı %10 olarak uygulanmaya devam edilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.