Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.02.2023 15:03 (Üye) Soru : Sayın Yetkili merhaba, 1.Antrepo beyanname tarihi 30.10.2022 ithalat beyannamesi kapanış tarihi 10.11.2022 ise ba formunu hangi tarihe göre beyan edilmesi gerektiği? 2.Antrepoya gelen malın aylarca antrepoda bekleyerek duruma göre ithalat beyannamesiyle yurtiçi yapılıp veya transit ticaret ile satıldığı durumlarda ba bildirimi antrepo beyannamesi alış tarihi veya ithalat yurtiçi işleminden sonramı veya transit ticaret yapıldığı tarihte mi beyan edileceği? Konularında bilgi verilmesini rica ederim.

Cevap : 418 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin "3.2.2." numaralı alt bölümünde, ithalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi kapanış tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarihin dikkate alınacağı belirtilmiştir. Yukarıdaki tanıma göre Antrepo işlemlerinde Kapanış tarihi dikkate alınır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.