Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.02.2023 15:32 (Üye) Soru : Sayın İlgili, Anonim şirket gerçek kişi ortağından nakit borç para almış. Bu borç karşılığı TL faiz ödemesi yapılacak. Bu faiz ödemesi ne şeklide belgelendirilmelidir? Gider Pusulası veya başka bir belge düzenlemek gerekir mi? Faiz ödemesine ait banka dekontu yeterli olur mu? Cevabınız için teşekkürler.

Cevap : Kurum ortaklarının, sermaye koymaları gereken paraları borç vermiş gibi göstererek faiz almaları ve bu yolla kurumlar vergisi matrahını aşındırmamaları için, kanun koyucu "öz sermayeye faiz yürütülemeyeceği" ilkesini "örtülü sermayeye de faiz yürütülemeyeceği ilkesini hüküm altına almıştır. Bu amaçla KVK’nın 12’nci maddesinde "örtülü sermaye" tanımlanmış ve KVK'nın 11’inci maddesinde de, örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizlerin kurum kazancının tespitinde indirilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Faiz ödemesi için Banka dekontu yeterlidir. Faiz geliri elde eden kişi "alacak faizi "olarak Yıllık GV beyannamesi ile MSİ beyanı vermesi gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.