Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.02.2023 09:29 (Üye) Soru : Merhabalar, Personel taşımacılığı yapan mükellefimiz , ek iş olarak mütaahitlik belgesine istinaden kentsel dönüşüm kapsamında kat karşılığı bina yenileyecek/inşa edecektir. Buna göre; 1- Vergi dairesine hangi aşamada bildirim yapılacaktır (sözleşme, ruhsat vs ) 2- Bu arızi durumu için e defter sınırlarına girdiğinde dönem içinde e deftere yine de geçecek midir bununla ilgili bir istisna var mıdır 3- Arsa sahiplerine düzenlecek daire fatularının matrahları belirlenirken maliyet bedeli üstüne bir kar oranı eklenmeli midir ve kdv oranı mesken ve işyerleri olarak bir ayrım söz konusu mudur ( arsa sahiplerine düzenlenecek olanlar için ) 4- Kat karşılğı bu arsa için gider pusulası düzenmesi gerekir mi , gerekir ise , hangi bedel üzerinden düzenlenecektir, arsa bedeli inşaat maliyet ne şekilde aktarılacaktır. 5- satışların yüzde 1 kdv olması durumuna göre oluşacak devir kdv iade istenebilir mi yada diğer devam eden inşaat dışı ticaretlerinde devir kdv olarak kullanılabilir mi , devir kdv yada iade istenmemesi durumunda bu kdvler inşaat maliyetine eklenebilir mi Teşekkürler iyi çalışmalar dilerim

Cevap : 1-Bahsettiğiniz işe başlamadan önce Vd ne bildirim yapılır. 2-E -deftere takip eden yıldan itibaren geçilir. 3-Maliyete eklenecek kar ilave edilerek oluşan matrah KDV matrahı olur. İş yerleri için % 18 KDV hesaplanır. Konutlarda ise; konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için %8 KDV oranı, aşan kısım için ise; %18 KDV oranı uygulanacaktır. 4-Gider pusulası düzenlenir. Arsanın emsal bedelinden gider pusulası düzenlenecek. Bu bedel Maliyete eklenir. 5- % 1 KDV uygulanacak bir teslim yok .KDV oranı yukarıda belirtildi. Aşağıdaki linkde bulunan notlardan yararlanınız. (seminer notundaki KDV oranlarını dikkate almayınız oranlar yukarıdaki gibidir.) https://archive.ismmmo.org.tr/docs/SeminerNotlar/24052014/%C4%B0n%C5%9Faat_i%C5%9Fletmelerinde_Muhasebe_Ve_Vergi_Uygulamalar%C4%B1_Semineri.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.