Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.02.2023 16:02 (Üye) Soru : Merhaba Hocam, sorum: konut kira kontratında kiracıyı ilgilendiren bir vegi(damga vergisi vs…) var mıdır? Kiracı da kiralayan da şahıs. Kira kontratı emlakçı vasıtası ile yapılmış. Emlakçıya da bir kira tutarı kadar ödeme yapılmış kontrat noterden onaylanmamış(adi). Kira tutarı net: 7.500.-tl. Emlakçı, kontratı 5 nüsha düzenledik demiş. Kontratta şöyle bir şey yazılmış; “Kiracı halen yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek her türlü stopaj vergisini, fon, resim ve harçları kira bedelinden tenzil etmeksizin kanuni süresi içerisinde ilgili mercilere ayrıca ödeyecektir” Kira kontratında üç imza var. Kiralayana ait bir imza kiracıya ait iki imza. (Kefil ibaresi yok ama Kiracının eşinin bilgileri de yazılmış ve imzalamış.) Kiracıya herhangi bir vergi doğarmı bu konut kira kontratından dolayı. Teşekkürler

Cevap : Kontların, Gerçek kişilerce mesken olarak kiralanması durumunda buna ilişkin olarak düzenlenen kira sözleşmeleri damga vergisinden istisnadır. Sözleşmedeki yer alan aşağıdaki cümlenin sizin sözleşmeniz için geçerliliği yok. Sözleşmelerdeki klasik şablon cümledir. “Kiracı halen yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek her türlü stopaj vergisini, fon, resim ve harçları kira bedelinden tenzil etmeksizin kanuni süresi içerisinde ilgili mercilere ayrıca ödeyecektir”
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.