Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.02.2023 09:46 (Üye) Soru : Merhabalar, 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile çalışanların ücretlerine vergi ve SGK primiden ari olabilecek 1.000,00 TL'lik ısınma yardımı eklendi. Ancak mevcutta bu tutarın brüt mü net mi olacağına ilişkin açıklık yok. Konuya dair yorumlar bulunuyor. Tutarın brüt olmasından kastım Damga vergisi dahil 1.000 TL olmasını, net 1.000,00 TL'den kastım ise (1000)/(1-0,00759)=1.007,65 TL olmasıdır. Bu konuda bir görüş ayrılığı olduğu uygulamada görülmektedir. 1.000 TL+damga vergisini işveren üstlenecek ise 7,65 TL için SGK primi ve gelir vergisi mi hesaplanmalıdır? Konunun açıklığa kavuşturulması için desteğinizi rica eder, iyi çalışmalar dilerim. Saygılarımla,

Cevap : YAKACAK YARDIMI : 7420 SAYILI KANUN GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (09/11/2022) itibaren işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 Türk lirasını aşmayan ödemeler, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre prime esas kazanca dâhil edilmez ve bu tutar üzerinden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir vergisi hesaplanmaz. (2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilidir. Yukarıdaki madde metnine göre; Yakacak yardımı yasanın yürürlüğe girdiği tarih olan 09/11/2022 den itibaren 30/06/2023 tarihine kadar işveren tarafından işçiye ödenen NET 1.000 TL na kadar olan yakacak parası SGK priminden ve GV den istisnadır. Madde metninde DV istisnası olmadığı için bu ödemeden aşağıda hesaplandığı gibi DV hesaplanacaktır. (1000 TL Binde 7,59)=7,59 TL Yapılacak ödeme 1.000-7,59= 992.41 TL 1.000 TL den fazla ödeme yapılması halinde fazla ödenen tutar brüte dönüştürülür GV , SGK ve DV hesaplanır. . 1.000 TL den fazla ödeme yapılması halinde fazla ödenen tutar brüte dönüştürülür GV , SGK ve DV hesaplanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.