Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.02.2023 09:50 (Üye) Soru : merhabalar, Bir işletmemizin çalışanı 14.02.2023 salı günü iş kazası geçirmiştir. Sgk'ya iş kazası bildirim süresi 17.02.2023 cuma günü saat 23:59'a denk gelmektedir. Bildirim süresinin bitimi sonrası hafta sonuna denk gelmektedir. Bu durumda iş kazası bildirim tarihimiz 17.02.2023 tarihi mi? yoksa 20.02.2023 tarihi mi? olmalıdır. Cevap için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap : İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi MADDE 14 – (1) İşveren; ............................... (2) İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur: a) İş kazalarını kazadan sonraki ÜÇ İŞ GÜNÜ içinde. b) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren ÜÇ İŞ GÜNÜ içinde. (3) İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder. .......................... Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.