Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.02.2023 11:07 (Üye) Soru : 2022 de Basit usulde taksi mükellefiyeti bulunan mükelelfin, bir şirket ortaklığı ( meşgale gayrimenkul) birde farklı bir işyerinde sgk lı çalışması mevcut. 2023 yılında bu mükelelfin gelir vergisi mükellefiyeti açması gerekir mi şimdiden teşekkürler.

Cevap : Şirket ortaklığı Basit usulü tabi olmaya engel değilidr. 26 Mayıs 2022 tarihinde 31847 sayılı Resmi Gazetede 320 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayınlanmış olup ilgili tebliğ de Basit Usul Mükellefleri ilgilendiren konular da açıklamalar yapılmıştır. İlgili tebliğ de basit usul mükellef olduğu halde başka yer de 4/a SGK’lısı olarak çalışanlar ile ilgili ” Basit usule tabi olan mükelleflerin, başka bir iş yerinde ücretli olarak çalışmaları, kendi işinde bilfiil çalışma veya bulunma şartının ihlali olarak kabul edilmekte ve bu mükelleflerin basit usulden faydalanmaları mümkün bulunmamaktadır. Ancak, işin başında bilfiil çalışmak veya bulunmak kaydıyla, basit usulde faaliyette bulunulmadığı zamanlarda ücretli olarak çalışılması (kısmi süreli çalışma veya mevsimlik işçi olarak çalışma gibi), işin başında bilfiil çalışma veya bulunma şartının ihlali sayılmayacaktır. Başka bir işyerinde ücretli olarak çalışan basit usule tabi mükelleflerin kendi işlerinde bilfiil çalışıp çalışmadıkları veya işlerinin başında bulunup bulunmadıkları hususu vergi dairelerince yoklama ile tespit edilecek ve mükellefiyet durumları bu tespite göre değerlendirilecektir. ” denilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.