Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.02.2023 14:01 (Üye) Soru : Mükellefimiz yerüstü maden sahası satın almış ve tüvenan kömür çıkarma işlemi yapmaktadır. bununla ilgili yapılan giderleri hangi hesapta izlememiz gerekir? Bir diğer sorum da çıkarılan kısma ait düzenlenen faturaları satış olarak görüp dönem karına eklemeli miyiz yoksa iş bitiminde mi kar zarar çıkarmalıyız?

Cevap : Yapılan iş ticari faaliyettir. Çıkartılan kömür için fatura düzenlenir. Yapılan giderler de 700 lü hesaplarda gider olarak kayıt edilir. Dönem sonunda elde edilen kar veya zarar önce geçici vergi beyannamesinde sonra yıllık beyannamede beyan edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.