Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.02.2023 14:07 (Üye) Soru : sn ilgili serbest meslek erbabı(doktor) mükellefin çocuğuna ait kolejden kesilmiş eğitim masrafı faturasında bu eğitim harcamasının indirim konusu yapılablmesi için çocuğun değil eğitimin kendisine ait olması gerekmiyor mu? konferans/ seminer vs. tşk

Cevap : GVK 89/2. madde aşağıdadır . Madde metninde belirtilen şartlara göre mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları İNDİRİLİR. " 89/ 2. Beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması , Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.