Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.02.2023 14:12 (Üye) Soru : Merhabalar, iki tane sorum var sırası ile yazıyorum. 1.Soru mükellefimin aylık kirası 1.000 lira ocak ayında 12 aylık kirayı peşin olarak bankadan ödedi. Ben muhtasarda aylık olarak bildireceğim kirayı. Ödemeye istinaden ba bildirimi yapılacak mı? 2.Soru Ocak ayından itibaren E Belge dışında olan her şeyin Ba Bs bildirimi yapılacak örnek mükellefin ba da bildirirecek evrağı var aynı mükellefe sadece dolu olarak ba vereceğiz değil mi? Bs boş olduğu için verilmeyecek.

Cevap : 1-.GV stopajı ödemenin yapıldığı tarihe göre beyan edilir. 12 aylık yapılan ödeme üzerinden % 20 GV stopajı yapılarak beyan edilecek. Ba formuna yıllık brüt tutar yazılır. 2-Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve/veya satışları belirlenen haddin altında ( KDV HARİÇ 5.000 .-TL ) kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, ilgili dönem Form Ba ve/veya Form Bs bildirimi BOŞ DA OLSA VERİLMEYECEKTİR. ELEKTRONİK BELGELER: VUK Göre Düzenlenen Elektronik Belgeler : (VUK 509 Sıra Nolu Gn.Tb.) e-Fatura e-Arşiv Fatura e-İrsaliye e-Müstahsil Makbuzu e-Serbest Meslek Makbuzu e-Gider Pusulası e-Bilet e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi e-Sigorta Poliçesi e-Döviz Alım-Satım Belgesi e-Dekont Elektronik belge olarak düzenlenen belgeler Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil edilmeyecektir. Alışları ve Satışlarının tamamı e- belge (e-fatura ve e-arşiv fatura v.b) ile olan mükellefler boşta olsa Ba, Bs formu BOŞTA OLSA VERMEYECEKLER. Örnek: Form Ba ve Form Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunan C firmasına, 2023/Şubat döneminde D firması tarafından elektronik ortamda düzenlenen 4 adet belge tutarı toplamı KDV hariç 4.000 TL, kağıt ortamda düzenlenen 3 adet belge tutarı toplamı ise KDV hariç 2.500 TL’dir. Ayrıca, C firmasınca aynı dönemde E firmasına elektronik ortamda düzenlenen 2 adet belge tutarı toplamı KDV hariç 6.000 TL’dir. İlgili ayda C firmasının bildirimlere konu başka bir alım-satımı olmamıştır. Bu durumda, C firmasının 2023/Şubat dönemi Form Ba bildiriminde, D firmasınca elektronik ortamda ve kağıt ortamında düzenlenen belgelerin KDV hariç toplam tutarı olan (4.000+2.500) 6.500 TL’nin Tebliğde belirtilen haddi geçtiği göz önünde bulundurulduğunda, sadece kağıt ortamında düzenlenen 3 adet belge tutarı toplamı olan KDV hariç 2.500 TL’nin bildirime dâhil edilmesi, elektronik ortamda düzenlenen belgelerin ise bildirime dâhil edilmemesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.