Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.02.2023 10:43 (Üye) Soru : ağrı iline bağlı işyerimizde adres değişikliği yaparak istanbula taşıdık. vergi dairesi bildirimleri yapıldı. işyerinin sgk çalışanı olmadığı için sgk adres değişikliği bildirimini yapmayı unutmuşuz. hala sgk işyeri ağrı olarak görünüyor. sgk adres değişikiği için süre ve ceza hakkında bilgi rica ediyoruz. hala aktif çalışanı yok.

Cevap : Tüm işyerlerinin SGK tarafından tespite dayalı olarak tescil edilmesi mümkün değildir. Buna bağlı olarak da işverenler, işyerlerini SGK’ya bildirmekle yükümlü kılınmıştır10. Dolayısıyla bildirimde aksine bir tespit yoksa işveren beyanına itibar edildiğini söylememiz mümkündür. İşverenler, 5510 sayılı Kanunun 4 uncu maddesi birinci fıkrası (a) bendinde sayılan kişileri çalıştıran (iş/hizmet akdine istinaden çalışanlar) işverenler, örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği11 (SSİY) ekinde bulunan işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte SGK’ya vermekle yükümlüdür12. Tersinden ifade etmek gerekirse, işyeri bildirgesinin en geç işçi çalıştırılmaya başlanıldığı gün SGK’ya verilmesi halinde bildirimin yasal süresi içinde yapıldığı kabul edilir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.