Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.02.2023 10:54 (Üye) Soru : Merhaba, Asgari ücret Gelir Vergisi istisnası olduğu için engelli Gelir Vergisi istisnasının bordroda artık gösterilmesinin bir hük mü yok değil mi? (Matrahı aşan tutara kadar) İstisna olmadığı için personele de ilave bir tutar ödenmeyecek, değil mi?

Cevap : 193 sayılı GVK’nın 31. maddesine göre, ücret matrahından indirilecek aylık engellilik indirimi tutarları, 1.1.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Ücretliye aylık ücret ödemesinde yararlanma hakkı olan aylık engellilik indirimi ücret matrahından düşülmek suretiyle vergi matrahı azaltılmakta ve kalan tutar üzerinden vergi kesintisi yapılmaktadır. engelli olarak çalışan işçiler için düzenlenen maaş bordrolarında engellilik indirimine ilişkin tutarın, öncelikle gelir vergisi matrahı toplamından mahsup edilmesi, engelli indiriminin mahsubundan sonra kalan gelir vergisi matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından da aylık asgari geçim indirimi tutarının mahsup edilmesi gerekmektedir. Ancak, mahsup edilecek tutar, asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarı ile ücretlinin maaşı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarlarını aşamayacaktır. Buna göre, toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışanlara net ücret üzerinden ödeme yapılması durumunda, engelli çalışanların ücretlerinde engellilik indiriminden oluşan vergi avantajı, engelli çalışanlara yansıtılacaktır. Dolayısıyla engellilik indirimi nedeniyle sağlanan vergisel avantaj, çalışanın eline geçen net ücret tutarını artıracaktır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.