Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.02.2023 11:33 (Üye) Soru : Merhabalar Firmamız prefabrik ve konteyner üretmektedir.Deprem bölgesinde depremde etkilenen kişilere konteyner ve prefabrik satışların KDV' i %1 oldu. Bu durum aynı şekilde deprem bölgesinde faaliyet gösteren ve depremde etkilenen bankalar ve firmalar için de geçerlimidir? Konu ile ilgili görüşlerinizi rica ederiz. Saygılarımla

Cevap : 14/02/2023 Tarih ve 32104 (mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6790 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV oranlarının tespitine ilişkin karara GEÇİCİ 10. MADDE eklenmiştir. Eklenen geçici madde ile; Olağan üstü hal ilan edilen illerde kullanılmak üzere satışı yapılacak (Kururlum ve montaj işleri dahil ) PREFABRİK YAPI VE KONTEYNER Teslimlerinde 31/12/2023 tarihine kadar AFETZEDELER ve Aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlara (3065 Sayılı KDVK Madde 17/1) düzenlenecek faturalarda KDV oranı % 1 olarak hesaplanacaktır. Ancak; Listede belirtilmeyen Kişi, Şirket, Kurum, Kuruluş, Dernek ve Vakıflara yapılacak satışlarda eskiden olduğu gibi KDV oranı %18 olarak uygulanacaktır. %1 KDV oranı uygulanacak olanlar; -- AFETZEDELER (Depremden etkilenen kişiler), -- Genel ve katma bütçeli daireler, -- İl özel idareleri, -- Belediyeler, -- Köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, -- Üniversiteler, -- Döner sermayeli kuruluşlar, --Kanunla ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, -- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, -- Siyasî partiler ve sendikalar, -- Kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, -- Kamu menfaatine yararlı dernekler, -- Tarımsal amaçlı kooperatifler -- Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıfları Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara ve Afetzedeler’e yapılan teslimler için KDV oranı %1, Liste dışındakilere uygulanacak KDV oranı ise %18 Olacaktır. % 1 ORANIN ,KARARDA BELİRTİLEN "AFETZEDELER" KAVRAMINA GÖRE BANKA VE FİRMALAR İÇİNDE UYGULANACAĞI GÖRÜŞÜNDEYİZ. ANCAK GİB DEN GÖRÜŞ ALMANIZI ÖNERİRİZ.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.