Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.02.2023 12:40 (Üye) Soru : Merhaba Üstat Vergi Mükellefi olmayan Gerçek kişiden web tasarım hizmeti alıyoruz. Gider pusulasında %17 stopaj yaparak kayda alabilir miyiz. Destek için teşekkürler

Cevap : GVK nun 18. maddesi aşağıdadır. Serbest Meslek Kazançlarında Madde 18 Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, BİLGİSAYAR PROGRAMCISI ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır. Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir. Yukarıda yazılı kazançların arızî olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez. Serbest meslek kazançları istisnasının, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur. YUKARIDAKİ HÜKME GÖRE; Bu kişiden PROGRAM satın alınması halinde; % 17 GV stopajı yapılacak. Ayrıca 2 Nolu KDV beyannamesi ile % 18 KDV hesaplanacak ve beyan edeceksiniz. Burada hesaplanan KDV ise 1 Nolu KDV beyannamesinde indirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.