Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.02.2023 16:43 (Üye) Soru : Merhaba mükellefimiz işinde kullanmak için 1.000.000,00 tl ye binek araç almıştır.ÖTV Ve KDV sini aracın maliyetine dahil edebilirmiyiz?

Cevap : 2023 YILINDA BİNEK OTO ALIMI VE AMORTİSMANKAYDI ÖRNEK UYGULAMA : Konu ile ilgili olarak hazırladığımız örnek çalışma aşağıdadır. Örneği rakamlarınıza uyarlayarak işlem yapınız. 01/01/2023 Tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; a)-Katma değer vergisi ve Özel tüketim vergisinin gider olarak yazılacak toplam tutarı 01/01/2023 den itibaren 440.000 TL dır. Bu tutardan fazlası KKEG olarak kayıt edilir. b)- Amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 01/01/2023 den itibaren 500.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde ise 01/01/2023 tarihinden itibaren 950.000 TL dir. - ÖTV ve KDV’nin MALİYETE EKLENMESİ HALİNDE Örnek: (X) Anonim Şirketi genel yönetim hizmetlerinde kullanılmak üzere 15.01.2023 tarihinde KDV ve ÖTV hariç fiyatı 650.000 TL olan bir BİNEK otomobil satın almıştır. Söz konusu otomobil için 320.000 TL ÖTV ve 174.600 TL KDV ödenmiştir. Ödeme satın alma tarihinde banka üzerinden gerçekleşmiştir. Şirket, binek otomobilin ÖTV ve KDV’sini maliyete eklemiştir. Binek otomobilin maliyete eklenmesi durumunda aracın muhasebe kaydı özellik arz etmemektedir. Özellik arz eden durum bu araca ilişkin amortisman kaydına ilişkindir. Alış Muhasebe kaydı; 650.000+320.00+174.600)= 1.144.600 TL ----------------15/01/2023---------- 254 1.144.600 102 1.144.600 --------------/--------------------- ÖTV ve KDV’si maliyete eklenen binek otomobilin 2023 yılı birinci geçici vergi dönemi muhasebe kaydında dikkat edilmesi gereken husus; 950.000 TL’lik sınırdır. Vergilerin maliyete eklendiği durumda 2023 yılı için 950.000 TL’yi aşan araçlar için aşan kısım için ayrılan amortismanın KKEG olarak dikkate alınması gerekecektir. 3 aylık (Amortisman oranı %20) Amortisman tutarı: (1.144.600×0.20)x(3/12)= 57.230.- TL Gider olarak dikkate alınabilecek tutar: (950.000/1.144.000) x 57.230 = 47.525,- TL KKEG olarak dikkate alınacak tutar (57.230– 47.525) = 9.705.- TL 3 aylık Amortisman gider kaydı ----------------31/03/2023------------- 760 / 770 57.230.- 689 (KKEG) 9.705.- 257 47.525 --------------/--------------------------
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.