Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.02.2023 16:56 (Üye) Soru : Değerli Üstadım, Bir mükellefim daha önce farklı ilçelerde bağımsız bölüm/konut olarak kiraya verdiği gayrimenkullerini şimdi Airbnb sistemi üzerinden kısa süreli günlük, haftalık, aylık şeklinde kiralama hizmeti veriyor. Tereddüt ettiğimiz bazı konularımız var. Aşağıda maddeler halinde belirtiyorum. • Öncelikle bu yaptığımız hizmet bir kiralama hizmeti midir yoksa turizm faaliyeti ya da konaklama hizmeti olarak mı değerlendirilmelidir? Bu durum KDV oranını da değiştirecektir ve farklı vergi türlerinden de mükellefiyet doğuracaktır. • Turizm Payı Beyannamesi yükümlülüğümüz doğacak mıdır? • Konaklama vergisi mükellefiyetimiz doğacak mıdır? Konaklama vergisi uygulama tebliğinde şöyle bir ifade var: Turizm işletmesi belgesi ve/veya işyeri açma/işletme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın geceleme hizmeti sunan diğer tüm tesislerde, verilen geceleme hizmetleri ve bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler vergiye tabidir. • Ayrıca burada vergiyi doğuran olay hangi şartta oluşmaktadır? Sözleşmenin yapıldığı anda mı, tahsilatın yapıldığı anda mı vergi doğmuş oluyor? Ya da dönemsellik gereği mi gelir kayıtlarımızı oluşturmalıyız? GMSİ’de tahsilat esası geçerli olmakla birlikte tıpkı biz meslek mensuplarında olduğu gibi KDV açısından baktığımızda hizmetin ifası olarak mı değerlendirmeliyiz? Yanıtlarınız için şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla.

Cevap : Yapılan faaliyet ticari faaliyet dir. Turizm payı beyannamesi verilecek ayrıca Hizmet bedeli üzerinden % 2 Konaklama vergisi hesaplanacaktır. Hizmet bedeli tutarından % 8 KDV hesaplanır. Vergiyi doğuran olay Hizmetin verildiği tarih dir. GMSİ ile konun ilgisi kalmamıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.