Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.02.2023 17:11 (Üye) Soru : Merhabalar, Hangi sözleşmeler dövizli düzenlenmez, hangileri dövizli düzenlenir. Bakanlığınca belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacağı (dövizle sözleşme yasağı) öngörülmüştür. bu madde HİZMET dahil etmiş? desteğinizi rica ederiz.

Cevap : Aşağıdaki bilgi notunu inceleyiniz. Hizmet Sözleşmeleri: 6098 sayılı TBK m. 393’te hizmet sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle iş görmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlanmıştır. Türk Hukukunda iş sözleşmesi ve hizmet sözleşmesi aynı ve iç içe geçmiş anlamlara gelse de söz konusu Tebliğ’in lafzı itibariyle ve bütünlüğü itibariyle buradaki hizmet sözleşmesinin Katma Değer Vergisi Kanunu’nda tanımlandığı üzere anlaşılmaya uygun olduğu gözükmektedir. Buna göre, Tebliğ’de Hizmet sözleşmeleri, hizmetin teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu kapsamdaki sözleşmelerin hizmet sözleşmesi kabul edildiği ifade edilmiştir. Buna göre, Tebliğ’de iş sözleşmesi ve hizmet sözleşmesi aynı anlamları karşılamamaktadır. Tebliğ’in m. 8(7)’ye göre, Türkiyede yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri aşağıda sayılanlar dışında kalan danışmanlık, aracılık ve taşımacılık dahil hizmet sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bundan kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz veya döviz endeksli olarak kararlaştıramazlar. İstisnalar: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin taraf oldukları hizmet sözleşmeleri, İhracat, transit ticaret, ihracat saylan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtdışında gerçekleştirecekleri faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; Türkiye’de başlayıp yurtdışında sonlanan veya yurt dışında başlayıp yurtdışında sonlanan hizmet sözleşmeleri. Tebliğ’in m. 8(19)’a göre, dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin veya ortak kontrol ve/veya kontrolüne sahip bulunduğu şirketler ile serbest bölgedeki faaliyetleri kapsamında serbest bölgelerdeki şirketlerin hizmet alan olarak taraf olduğu hizmet sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.