Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.02.2023 17:19 (Üye) Soru : Merhaba 01 2023 Tarihinden itibaren BA BS boş beyanname verme zorunluluğu kalktı. Fakat sehven bildirilmemiş olan faturayı süresi geçtikten sonra bildirmemiz gerektiğinde hem BA BS yanlış bildirme hem de beyanname vermeme cezası ile mi karşılaşacağız? Bu açıdan boş beyanname vermenin düzeltmek gerektiğinde bir getirisi olabilir mi? Teşekkürler iyi çalışmalar.

Cevap : Tebliği de BOŞ BİLDİRİM YAPILMAYACAĞIBELİRTİLMİŞTİR. VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 396)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 543) MADDE 3- Aynı Tebliğin “3-BİLDİRİMLERİN VERİLME ŞEKLİ VE DOLDURULMASI” başlıklı bölümünün 3.2.4. numaralı bendi örnekleriyle birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “3.2.4. Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve/veya satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, ilgili dönem FORM BA VE/VEYA FORM BS BİLDİRİMLERİNİ VERMELERİNE GEREK BULUNMAMAKTADIR. "Bu açıdan boş beyanname vermenin düzeltmek gerektiğinde bir getirisi olabilir mi?" TERCİH SİZİN. BOŞ BİLDİRİM VERMENİZE BİR ENGEL YOK.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.