Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.02.2023 15:27 (Üye) Soru : Sayın danışmanlarım kolay gelsin. Teknopark bölgesinde faaliyet gösterten teknopark firmasında çalışan tüm personeller ayırım yapılmaksızın (örneğin temizlik veya mutfak hizmetlerinde görevli) yüzde 50 işveren teşvikinden faydalanacağı yönündendir. Acaba yanlış mı algılıyorum. Saygılarımla,

Cevap : 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri için sağlanan önemli bir destek unsuru da yasada yer alan “4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.” düzenlemesi ile sağlanan sigorta prim desteğidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.