Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.02.2023 18:19 (Üye) Soru : Bir firmamızın iki adet meskeni mevcuttur. Bunlardan bir tanesinin emlak rayiç değeri 6.375.253,38 TL diğerinin 33.662.329,14 TL'dir. Değerli konut beyannamesine tabi midir?

Cevap : Değerli konut beyannamesine tabi değildir. Birden fazla mesken nitelikli konutu olanlardan 9.967.000 Türk Liralık Emlak (bina) vergisi değerini aşan konutlarından en düşük değerli olan bir tanesi vergiden istisna dır. Örneğinizdeki 1 konut zaten kapsamda değil ikincisi içinde istisna uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.